קומבינירים
C3 31
יחידת קרייזק
- מנוע 4 כ"ס (3 פאזה), 4800 סל"ד.
- להב 250-315 מ"מ.
- הטייה + הרמה ידנית.
- גובה חיתוך 103 מ"מ.
- רוחב חיתוך 600 מ"מ.
- עגלה 800 מ"מ.
- סרגל על העגלה 900 מ"מ.
 
אופציות
- עגלה 1300 מ"מ.
- עגלה 2000 מ"מ.
- שולחן על העגלה 1100 מ"מ.
- סרגל על השולחן.
- הכנה לדדו.
 
יחידת פריזר
- מנוע 4 כ"ס (3 פאזה), 4800 סל"ד.
- כיוון סיבוב ימין + שמאל.
- הטייה + הרמה ידנית.
- גובה ציר 100 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- מהירות עבודה 3000/6000/8000/10000.
 
אופציות
- ציר מתחלף למהירות יותר גבוהה.
 
יחידת הקצעה
- רוחב הקצעה 310 מ"מ.
- 3 סכינים מתחלפים ללא השחזה וכיוון.
- גובה הקצעה 4-225 מ"מ.
- מהירות הקצעה 6 מטר/דקה.

אופציות
- סכינים ספיראלים.
- מקדחת צד.


C3 31 Comfort
C3 31 Perform
- מנוע 4 כ"ס (3 פאזה), 4800 סל"ד.
- להב 250-315 מ"מ.
- הטייה + הרמה ידנית.
- גובה חיתוך 103 מ"מ.
- רוחב חיתוך 600 מ"מ.
- עגלה 2500 מ"מ.
- שולחן על העגלה 1250 מ"מ.
- סרגל על העגלה 2600 מ"מ.

 
אופציות
- עגלה 1300 מ"מ.
- עגלה 2000 מ"מ.
- שולחן על העגלה 1100 מ"מ.
- סרגל על השולחן.
- הכנה לדדו.
 
יחידת פריזר
- מנוע 4 כ"ס (3 פאזה), 4800 סל"ד.
- כיוון סיבוב ימין + שמאל.
- הטייה + הרמה ידנית.
- גובה ציר 100 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- מהירות עבודה 3000/6000/8000/10000.
 
אופציות
- ציר מתחלף למהירות יותר גבוהה.
 
יחידת הקצעה
- רוחב הקצעה 310 מ"מ.
- 3 סכינים מתחלפים ללא השחזה וכיוון.
- גובה הקצעה 4-225 מ"מ.
- מהירות הקצעה 6 מטר/דקה.

אופציות
- סכינים ספיראלים.
- מקדחת צד.