מכונות הקצעה משולבות
NEW AD 951 | 510 mm
- מנוע 10 כ"ס.
- רוחב הקצעה 510 מ"מ.
- גובה הקצעה 3-254 מ"מ.
- אורך פלטות 2250 מ"מ.
- הרמה חשמלית.
- מהירות מוביל משתנה 4-16 מטר/דקה.
- סכנים מתחלפים ללא השחזה וכיוון.
- משקל נהמכונה 900 ק"ג.
 
אופציות
- סכנים ספיראלים.


 
NEW AD 941 | 410 mm
- מנוע 7.5 כ"ס.
- רוחב הקצעה 410 מ"מ.
- גובה הקצעה 3-250 מ"מ.
- אורך פלטות 2200 מ"מ.
- סכנים מתחלפים ללא השחזה וכיוון.
- הרמה חשמלית.
 
אופציות
 
- סכנים ספיראלים.
- מנוע 10 כ"ס.
NEW AD 741 | 410 mm
- מנוע 7.5 כ"ס.
- רוחב הקצעה 410 מ"מ.
- גובה הקצעה 3-230 מ"מ.
- אורך פלטות 2000 מ"מ.
- הרמה ידנית (אופציה חשמלי).
- סכנים מתחלפים ללא השחזה וכיוון.
 
אופציות
- סכנים ספיראלים.
- מנוע 10 כ"ס.
- מקדחת צד (בויר).

AD531 | 310 mm
- מנוע 5.5 כ"ס.
- רוחב הקצעה 310 מ"מ.
- גובה הקצעה 3-220 מ"מ.
- סכנים הקצעה ללא השחזה וכיוון.
- משקל 400 ק"ג.
 
אופציות
 
- סכנים ספיראלים.
- מקדחת צד (בוייר).