מסורי שולחן
K 500
- מנוע 5.5 כ"ס.
- גובה חיתוך 102 מ"מ.
- מהירות מסור 4800 סל"ד.
- רוחב חיתוך עד 1250 מ"מ.
- אורך עגלה עד 2500 מ"מ  X-ROLL
  (10 שנים אחריות).
- הרמה + הטיה ידנית.
- מסילות מנוע Easy-glide, ׁ
  (6 שנים אחריות).
- תקן CE.

K 500 Professional
- מנוע 5.5 כ"ס.
- גובה חיתוך 102 מ"מ.
- מהירות מסור 4800 סל"ד.
- רוחב חיתוך עד 1250 מ"מ.
- אורך עגלה עד 2500 מ"מ  X-ROLL
  (10 שנים אחריות).
- הרמה + הטיה ידנית.
- שולחן על העגלה. 
- מסילות מנוע Easy-glide, ׁ
  (6 שנים אחריות).
- תקן CE.
K 500 S
K 500 S - the “small” Panel Saw from FELDER If you are looking for precision, performance and quality at the lowest ­possible price, then the K 500 S is the right machine for you! The Felder “X-Roll” sliding table is standard on this cost effective machine. - 104 mm cutting height with a 315 mm saw blade - Stable and compact circular saw unit for long-lasting satisfaction - Tilting segment guide “Easy-Glide” with a 6 year guarantee - Zero point tilt for precise mitred cuts - Maximum energy transfer from the large Poly-V belt ­bearing area - Double-sided support - Option: Grooves using the circular saw - Option: scoring unit
NEW K 700
- מנוע 7.5 כ"ס.
- גובה חיתוך 104 מ"מ.
- מהירות מסור 4800 סל"ד.
- רוחב חיתוך עד 1250 מ"מ.
- אורך עגלה עד 2500 מ"מ  X-ROLL
  (10 שנים אחריות).
- הרמה + הטיה ידנית (אופציה חשמלי).
- מסילות מנוע Easy-glide, ׁ
  (6 שנים אחריות).
- תקן CE.

NEW K 700 Professional
- מנוע 7.5כ"ס.
- גובה חיתוך 104 מ"מ.
- מהירות מסור 4800 סל"ד.
- רוחב חיתוך עד 1250 מ"מ.
- אורך עגלה עד 2500 מ"מ  X-ROLL 
  (10 שנים אחריות).
- הרמה + הטייה ידנית (אופציה חשמלי).
   שולחן על העגלה 1300 מ"מ.
- מסילות מנוע Easy-glide, ׁ
  (6 שנים אחריות).
- תקן CE.

NEW K 700 S
- מנוע 10כ"ס.
- גובה חיתוך 104 מ"מ.
- מהירות מסור 4800 סל"ד.
- רוחב חיתוך עד 1250 מ"מ.
- עגלה 3200 מ"מ  X-ROLL 
  (10 שנים אחריות).
- הרמה + הטיה חשמלית (אופציה לאדה חשמלית).
- מסילות מנוע Easy-glide, ׁ
  (6 שנים אחריות).
- תקן CE.

K 740 Professional
-מנוע 7.5 כ"ס.
-הרמה, הטייה ידנית.
-רוחב חיתוך 800 מ"מ.
-גובה חיתוך עד 140 מ"מ (להב 400 מ"מ).
-עגלה 2050 מ"מ X-ROLL  (10 שנים אחריות).
-שולחן על עגלה 1100 מ"מ.
-סרגל על השולחן 2600 מ"מ.
K 940 x-motion
K 740 S
K 940 S
- מנוע 10 כ"ס.
- גובה חיתוך 133 מ"מ מסור 400 מ"מ).
- מהירות מסור 3500/4500/5500 סל"ד.
- רוחב חיתוך 1250 מ"מ.
- עגלה 3200 מ"מ, X-ROLL (10 שנים אחריות).
- הרמה + הטייה חשמלית עם דיגטל.
- מסילות מנוע Easy-Glide , 6 שנים אחריות.
- תקן CE.
K 500 S
- מנוע7.5 כ"ס.
- הרמה + הטייה ידנית.
- גובה חיתוך 104 מ"מ מסור 315 מ"מ).
- מהירות מסור 4800 סל"ד.
- רוחב חיתוך 1250 מ"מ.
- עגלה 3200 מ"מ, X-ROLL (10 שנים אחריות).
- מיסילות מנוע Easy-Glide , 6 שנים אחריות.
- תקן CE.
K 540 S
- מנוע7.5 כ"ס.
- הרמה + הטייה ידנית.
- מהירות מסור 4800 סל"ד.
- גובה חיתוך 137 מ"מ מסור 400 מ"מ).
- רוחב חיתוך 1250 מ"מ.
- עגלה 3200 מ"מ, X-ROLL (10 שנים אחריות).
- מיסילות מנוע Easy-Glide , 6 שנים אחריות.
- תקן CE.
K 700 S
- מנוע 10 כ"ס.
- הרמה + הטייה חשמלית עם דיגטל.
- גובה חיתוך 104 מ"מ מסור 315 מ"מ).
- מהירות מסור 4800 סל"ד.
- רוחב חיתוך 1250 מ"מ.
- עגלה 3200 מ"מ, X-ROLL (10 שנים אחריות).
- מיסילות מנוע Easy-Glide , 6 שנים אחריות.
- תקן CE.