מכונה משולבת קרייזק ופריזר
KF 500
יחידת קרייזק
- מנוע 4 כ"ס.
- רוחב חיתוך עד 1250 מ"מ.
- גובה חיתוך 102 מ"מ.
- כיוון עדין ללדה.
- הרמה + הטייה ידנית.
- עגלה 1000 מ"מ X-ROLL.
 
אופציות
- מנוע 5.5 כ"ס.
- עגלה עד 2050 מ"מ.
- הכנה לדדו.
 
יחידת פריזר
- מנוע 4 כ"ס.
- גובה ציר 140 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- הרמה + 
הטייה ידנית.
- מהירות עבודה 3000, 6000, 8000, 10000, סל"ד.
- ציר מתחלף, לכל כלי בנפרד.
 
אופציות
- מנוע 5.5 כ"ס.
- כיוון סיבוב ימין - שמאל.
 
 
 
KF 500 Professional
- מנוע 4 כ"ס.
- רוחב חיתוך  עד 1250 מ"מ.
- גובה חיתוך 102 מ"מ.
- כיוון עדין ללדה.
- עגלה 2050 מ"מ X-ROLL.
 
- שולחן על העגלה 1100 מ"מ. 

- הטייה + הרמה ידנית.
 
 
אופציות
- מנוע 5.5 כ"ס.
- הכנה לדדו.
 
יחידת פריזר
- מנוע 4 כ"ס.
- גובה ציר 140 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- הרמה +ה
טייה ידנית.
- מהירות עבודה 3000, 6000, 8000, 10000, סל"ד.
- ציר מתחלף, לכל כלי בנפרד.
 
אופציות
- מנוע 5.5 כ"ס.
- כיוון סיבוב ימין+ שמאל.

 

 

NEW KF 700
יחידת קרייזק
- מנוע 7.5 כ"ס.
- רוחב חיתוך 1250 מ"מ.
- גובה חיתוך 104 מ"מ.
- כיוון  לדה עדין.
- מהירות מנוע 4800 סל"ד.
- הרמה + הטייה ידנית.
- עגלה 1300 מ"מ X-ROLL.
 
אופציות
- מנוע 10 כ"ס.
- הטייה + הרמה חשמלית.
- עגלה עד 2500 מ"מ.
- שולחן על העגלה 1300 מ"מ
- הכנה לדדו.
 
יחידת פריזר
- מנוע 7.5 כ"ס.
- גובה ציר 140 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- הרמה +
ה
טייה ידנית.
- מהירות עבודה 3500, 6500, 8000, 10000, סל"ד.
- כיוון סיבוב ימין+ שמאל.
 
אופציות
- מנוע 10 כ"ס.
- הרמה + הטייה חשמלית.
- ציר למהירות יותר גבוהה 15000 סל"ד.
 

 
NEW KF 700 Professional
יחידת קרייזק
- מנוע 7.5 כ"ס.
- רוחב חיתוך 1250 מ"מ.
- גובה חיתוך 104 מ"מ.
- כיוון  לדה עדין.
- מהירות מנוע 4800 סל"ד.
- הרמה + הטייה ידנית.
- עגלה 2050 מ"מ.
- שולחן על העגלה 1100 מ"מ. 
 
אופציות
- מנוע 10 כ"ס.
- הטייה + הרמה חשמלית.
- עגלה עד 2500 מ"מ.
- הכנה לדדו.
 
יחידת פריזר
- מנוע 7.5 כ"ס.
- גובה ציר 140 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- הרמה + 
ה
 
טייה ידנית.
- מהירות עבודה 3500, 6500, 8000, 10000, סל"ד.
- כיוון סיבוב ימין+ שמאל.
 
אופציה
- מנוע 10 כ"ס.
- הרמה + הטייה חשמלית.
- ציר למהירות יותר גבוהה 15000 סל"ד.
 
 
NEW KF 700 S Professional
יחידת קרייזק
- מנוע 7.5 כ"ס.
- רוחב חיתוך עד 1250 מ"מ.
- גובה חיתוך 104 מ"מ.
- כיוון  לדה עדין.
- מהירות מנוע 4800 סל"ד.
- עגלה 2500 מ"מ.
- שולחן על העגלה 1300 מ"מ. 
 
אופציות
- מנוע 10 כ"ס.
- הטייה + הרמה חשמלית.
- עגלה עד 3200 מ"מ.
- הכנה לדדו.
 
יחידת פריזר
- מנוע 7.5 כ"ס.
- גובה ציר 140 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- הרמה +  
הטייה ידנית.
- מהירות עבודה 3500, 6500, 8000, 10000, סל"ד.
- כיוון סבוב ימין+ שמאל.
 
אופציה
- מנוע 10 כ"ס.
- הרמה + הטייה חשמלית.
- ציר למהירות יותר גבוהה 15000 סל"ד.