מכונות משולבות (קומביניר)
CF 531
יחידת קרייזק
- מנוע 4 כ"ס.
- רוחב חיתוך 800 מ"מ.
- גובה חיתוך 102 מ"מ.
- כיוון עדין ללדה.
- הרמה + הטייה ידנית.
- עגלה 2050 מ"מ X-ROLL.
 
אופציה
- מנוע עד 5.5 כ"ס.
- עגלה עד 2050 מ"מ.
- שולחן על העגלה 1100 מ"מ.
- הכנה לדדו.
 
יחידת פריזר
- מנוע 4 כ"ס.
- גובה ציר 140 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- הרמה +  
הטייה ידנית.
- מהירות עבודה 3000, 6000, 8000, 10000, סל"ד.
- ציר מתחלף, לכל כלי בנפרד.
 
אופציות
- מנוע 5.5 כ"ס.
- כיוון סיבוב ימין - שמאל.
 
יחידת הקצעה
- מנוע 4 כ"ס.
- רוחב הקצעה 310 מ"מ.
4 סכינים מתחלפים ללא השחזה וכיוון.
 
אופציות
- מנוע  5.5 כ"ס.
- סכינים ספיראלים.
- מקדחת צד (בוייר).
 
 
 
CF 531 Professional
- מנוע 4 כ"ס.
- רוחב חיתוך 800 מ"מ.
- גובה חיתוך 102 מ"מ.
- כיוון עדין ללדה.
- הרמה + הטייה ידנית.
- עגלה 2050 מ"מ X-ROLL.
- שולחן על העגלה 1100 מ"מ.
 
אופציות
- מנוע עד 5.5 כ"ס.
- עגלה 2500 מ"מ.
- הכנה לדדו.
 
יחידת פריזר
- מנוע 4 כ"ס.
- גובה ציר 140 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- הרמה + 
הטייה ידנית.
- מהירות עבודה 3000, 6000, 8000, 10000, סל"ד.
- ציר מתחלף, לכל כלי בנפרד.
 
אופציה
- מנוע עד 5.5 כ"ס.
- כיוון סיבוב ימין - שמאל.
 
יחידת הקצעה
- מנוע 4 כ"ס.
- רוחב הקצעה 310 מ"מ.
4 סכינים מתחלפים ללא השחזה וכיוון.
 
אופציות
- מנוע  5.5 כ"ס.
- סכינים ספיראלים.
- מקדחת צד (בוייר).
 
 
NEW CF 741
יחידת קרייזק
 
- מנוע 4 כ"ס.
- רוחב חיתוך 800 מ"מ.
- מהירות עבודה 4800 סל"ד.
- הרמה חשמלית.
- הטייה ידנית.
- עגלה 1300 מ"מ.
- כיוון עדין ללאדה.
 
אופציות
- מנוע עד 10 כ"ס.
- עגלה עד 2500 מ"מ.
- שולחן על העגלה 1100 מ"מ.
- הכנה לדדו.
- הרמה + הטייה חשמלית.

יחידת פריזר
- מנוע 4 כ"ס.
- גובה ציר 140 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- הרמה חשמלית.
- מהירות עבודה 3500, 6500, 8000, 10000, סל"ד.
 
אופציה
- מנוע עד 10 כ"ס.
- כיוון סיבוב ימין - שמאל.
- ציר מתחלף למהירות עד 15000 סל"ד.
 
יחידת הקצעה
- מנוע 4 כ"ס.
- רוחב הקצעה 410 מ"מ.
4 סכינים מתחלפים ללא השחזה וכיוון.
 
אופציה
- מנוע עד 7.5 כ"ס.
- סכינים ספיראלים.
- מקדחת צד (בויר)
 
 
NEW CF 741 Professional
יחידת קרייזק
 
- מנוע 4 כ"ס.
- רוחב חיתוך 800 מ"מ.
- מהירות עבודה 4800 סל"ד.
- הרמה חשמלית.
- הטייה ידנית.
- עגלה 2050 מ"מ.
- כיוון עדין ללאדה.
 
אופציות
- מנוע עד 10 כ"ס.
- עגלה עד 2500 מ"מ.
- הכנה לדדו.
- הרמה + הטייה חשמלית.

יחידת פריזר
- מנוע 4 כ"ס.
- גובה ציר 140 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- הרמה חשמלית.
- הטייה ידנית.
- מהירות עבודה 3500, 6500, 8000, 10000, סל"ד.
 
אופציה
- מנוע עד 10 כ"ס.
- כיוון סיבוב ימין - שמאל.
- ציר מתחלף למהירות עד 15000 סל"ד.
 
יחידת הקצעה
- מנוע 4 כ"ס.
- רוחב הקצעה 410 מ"מ.
4 סכינים מתחלפים ללא השחזה וכיוון.
 
אופציות
- מנוע עד 7.5 כ"ס.
- סכינים ספיראלים.
- מקדחת צד (בוייר)
 
 
NEW CF 741 S Professional
יחידת קרייזק
 
- מנוע 5.5 כ"ס.
- רוחב חיתוך 800 מ"מ.
- הרמה חשמלית.
- הטייה ידנית.
- עגלה 2500 מ"מ.
- כיוון עדין ללאדה.
 
אופציות
- מנוע עד 10 כ"ס.
- עגלה עד 3200 מ"מ.
- הכנה לדדו.
- הרמה + הטייה חשמלית.

יחידת פריזר
- מנוע 5.5 כ"ס.
- גובה ציר 140 מ"מ.
- קוטר ציר 30 מ"מ.
- הרמה חשמלית.
- הטייה ידנית.
- מהירות עבודה 3500, 6500, 8000, 10000, סל"ד.
 
אופציה
- מנוע עד 10 כ"ס.
- כיוון סיבוב ימין - שמאל.
- ציר מתחלף למהירות עד 15000 סל"ד.
 
יחידת הקצעה
- מנוע 5.5 כ"ס.
- רוחב הקצעה 410 מ"מ.
4 סכינים מתחלפים ללא השחזה וכיוון.
 
אופציות
- מנוע עד 7.5 כ"ס.
- הרמה חשמלית.
- סכינים ספיראלים.
- מקדחת צד (בוייר).