שואבי אבק (פולט אויר נקי)
RL 300 | Ø 300 mm
RL 250 | Ø 250 mm
RL 200 | Ø 200 mm
RL 160 | Ø 160 mm
RL 125 | Ø 125 mm