מסורי שולחן
kappa 550 e-motion

- מנוע 10 כ"ס.

- עגלה 3200 מ"מ x- Roll  
  (10 שנים אחריות).
- גובה חיתוך עד 200 מ"מ.
- רוחב חיתוך עד 1600 מ"מ.
- הרמה + הטייה חשמלית (מחשב עליון).
- מגן עליון מתחבר לשואב.
- אפשרות להתקנת מסור חירוץ בעובי עד 19.5 מ"מ.
- מערכת EASY-GLIDE למסילות מנוע (6 שנים אחריות).
- לאדה חשמלךית (מחשב).
- סרגל חשמלי על השולחן חשמלי (מחשב).
- תקן CE.
- משקל 1280 ק"ג.
אופציות
- מדפסת בק-קוד.
- תוכנת ARDIS למחשב.
 
kappa 550 x-motion
- הספק 10 כ"ס.
- עגלה 3200 מ"מ.
- גובה חיתוך 200 מ"מ.
- רוחב חיתוך 1250 מ"מ.
- לאדה חשמלית.
- פיקוד חשמלי דרך מחשב עליון.
- מגן עליון מתחבר לשואב.
- אפשרות התקנת משור בעובי 19.5 מ"מ לחירוץ.
- מערכת X-ROLL לעגלה.
- מערכת EASY-GLIDE למסילות מנוע.
- תקן CE. 
kappa 550
- הספק מנוע 10 כ"ס.
- עגלה 3200 X-ROll "ל (10 שנים אחריות).
- גובה חיתוך עד 200 מ"מ.
- הרמה +הטייה חשמלית.
- מגן עליון מתחבר לשואב.
- אפשרות להתקנת מסור חירוץ עד עובי 19.5 מ"מ.
- מערכת EASY-GLIDE למסילות מנוע (6 שנים אחריות).
- תקן CE.
- משקל 1250 ק"ג. 

kappa 400 x-motion
- הספק 10 כ"ס.
- עגלה 3200 מ"מ.
- גובה חיתוך 133 מ"מ.
- לאדה ממוחשבת.
- מערכת X-ROLL לעגלה - 10 שנים אחריות.
- מערכת EASY-GLIDE למסילות מנוע - 6 שנים אחריות.
- תקן CE.
kappa 400
- הספק 10 כ"ס.
- עגלה 3200 מ"מ.
- גובה חיתוך 133 מ"מ.
- הרמה+ הטייה חשמלית.
- מערכות X-ROLL לעגלה (10 שנים אחריות).
- מערכת EASY-GLIDE למסילות מנוע - 6 שנים אחריות.
kappa 590 x-motion

 

-מנוע - 10 כ"ס עם מהירות משתנה מ 2000 עד 5000 סל"ד.
-גובה חיתוך עד 202 מ"מ (להב עד 550 מ"מ).
-הרמה + הטייה חשמלי ממוחשב.
-הטייה לשני הצדדים.
-לדה חשמלית דרך המחשב.
-מגן עליון על הלבה.
-רוחב חיתוך 1250 מ"מ.
-עגלה 2800 מ"מ.
-שולחן על העגלה 650X1250 מ"מ.
-סרגל על השולחן 3200 מ"מ עם 2 מעצורים.
-מסך מגע עליון לכל הפונקציות.
kappa 590 e-motion